ارتباط داده ساحل نت

اینترنت ساحل

Hide Main content block

cache special pic 5ac0e15e38 bf

 

                               تعرفه سرویس های غیر حجمی آسیاتک

 

AsiaTech New 96

 

 

 

Asiatech logo farsi

عاملیت فروش و پشتیبانی آسیاتک

موقعیت های خاص با نام: sticky_left, sticky_right, notice, tool_bottom. مشخص شده اند و شما می توانید هر موقعیت را برای استفاده انتخاب نمایید.

این موقعیت را قالب نمایش هستند از طریق:

  • به مدیریت بروید »مدیریت قالب‌ها » قالب مورد نظر شما » زبانه: Advanced » Use special positions » انتخاب کنید: No for all special positions
  • به مدیریت بروید » مدیریت ماژول‌ها» ماژول مورد نظر(در موقعیت: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » نکته: ماژول مورد نظر را غیر فعال نمایید

برای ویرایش ماژول ها در موقعیت خاص

راه حل پسوند ماژول می باشد

مثال:. پسوند کلاس ماژول: @bullhorn بعد: -کلاس دکمه: 'fa-bullhorn'. از بدون @... باشد پیش فرض می شود 'fa-pushpin'

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Blue Red Cyan Green Orange
انتخاب طرح
انتخاب منو